Fakta
Glassbyggerstein er et blokkprodukt som skal oppføres med en fugestreng mellom hver stein.
 Vi har to typer fuger, betongmørtel og pvc (noen skal etterfuges). Glassbyggerstein blir produsert i former med flat bunn, mønster etc blir presset på fra baksiden. 
To halvdeler smeltes sammen under høy temperatur – og det skapes vakuum.
 For horisontale flater produseres de som veggstein med spesialforsterkning, eller som hel massiv stein. 
Produksjonen utføres i.h.h.t de tyske normene DIN 18 175 og DIN 4243.

Proffer Glass AS importerer alle glassbyggesteiner fra kvalitetsprodusenten Seves Glassblock.  Vår produsent tester og sertifiserer alle steiner etter europeiske normer. Vi leverer selvfølgelig også FDV-dokumentsasjon på alle våre produkter. Dermed er våre produkter godkjent for privat og offentlig bruk.

Varmetap

Glassbyggestein er ideelt fordi den reduserer overoppheting av rom innenfor om sommeren, mens lav vintersol gir økt strålevarme. Glassteinvegger kan sammenlignes med 2-lags isolerglass.
 Glassbyggerstein tilfredstiller kravene til energisparing i bygg med normale temperaturer.
 Varmegjennomgang er mellom 30-75% av det som gjelder for tradisjonelle vinduer.

Skuddsikker

BSH 20 er identisk med en normal glassbyggerstein, men ved trippel-skyting holder den høyeste internationale standard mht skuddsikkerhet i glass (C5-SA)

Innbruddsikker

Økt innbruddsikkerhet skapes gjennom valg av format, fugebredde og fugematerial. 
Uansett kreves i slike tilfeller gitterarmering. 
Denne består av (til stein i format 240 x 115 x 80 mm):
Vannrett: Flatjern 30/10 mm i avstand på 27 cm
loddrett: Rundjern Ø 18 mm i en avstand på 14,5 cm
Skal sveises sammen og være varmforsinket. Monteres i lettmetallprofil med spesialanker.

Brannsikkerhet:
Glassbyggestein tilfredstiller brannklasser fra E30 til E120 og fra EI30 til EI90. Slike konstruksjoner krever bruk av spesialstein.

Ballkasting
På steder hvor belastningen kan være stor, f.eks i idrettshaller, gymsaler etc er glassbyggestein langt bedre enn andre materialer, pga glatte flater, enkelt renhold og ikke minst mye lys.

Grafitti
Enkelt å fjerne på glasset, men ved et antatt problem bør fugene utføres med epoxy.

Vindkast

Kan ventes vindkast på mer enn 100 kg/m2 må avlastning ordnes, men da kun for større flater enn 13 m2.

Lyd
Glassbyggesten har god lydisolering. Den kan med vanlige lydfrekvenser gi en lydreduksjon på ca 40db. Dette er dobbelt så bra som vanlig vindusglass. Ved høyere lydfrekvenser er glassbyggestenens egenskaper større.

Lys
Glassbyggesten slipper inn 83-85% lys. Glassbyggesten gir et fint lys som er behagelig for øyet.

Surfapore C
Vi har funnet et produkt, som vi anbefaler i alle glassbyggestein konstruksjoner ute og i vegger benyttet i forbindelse med bad.

Surfapore C, bør benyttes i alle fasader der man ønsker å oppnå 100% tette vegger. Glassbyggestein vegger, har i all tid hatt problem med fuger som montert på utsatte steder trekker vann. Det har også i enkelte dusjvegger, vært et problem med vann som trenger gjennom fuger. Resultatet er missfarving av stein, og groe inni mellom steinene.

Det har i senere tid kommet produkter som har gjort fugen mer vantett, men ikke helt. Tilsettninger av plastforsterker har bidratt til en bedring, men desverre ikke helt vanntett. Nå finnes endelig et produkt som løser disse problemene. Enten man murer, eller bygger med Lister og lim. Ved murte konstruksjoner, skal Surfapro C benyttes i mørtelen. Ved bygging med lister og lim, skal den erstatte alt vann ved blanding i fugen. Resultatet er en varig tett fug, som varer. Tidligere bruk av sealer, gjerne silikonbaserte gir ingen varig løsning.

SurfaporeC kan også benyttes på allerede monterte vegger. Produktet pensles da på fugene inntil fugen blir mettet. SurfaporeC skader ikke glassbyggesteinene.

Proffer Glass, er forhandler av SurfaporeC