glassbyggerkryssKryss for korrekt fugebredde ved montering av glassbyggerstein i mørtelbaserte konstruksjoner. Plasseres mellom fire glassbyggersteiner. T-formet for plassering langs vegg (brekkes av fra kryss). L-formet, for plassering i hjørne (brekkes av fra kryss).