Kvalitetsforskjeller på glassbyggestein

Kvalitetsforskjellene på glassbyggestein er ikke lett for sluttbruker å oppdage. En glassbyggestein er vel en glassbyggestein…..eller?!

Som på alle andre produkter er det kvalitets forskjeller på glassbyggestein også. De er ofte vanskelige for sluttbruker å oppdage før det er for sent. For glass ser jo ut som glass!

En glassbyggestein til ekstremt lave priser har jo ofte sin forklaring, akkurat som et hvilket som helst produkt med lav pris, kvalitet! Det er her vi ser på produksjonsprosessen. Glassbyggestein med dårlig kvalitet har ofte en ujevn glasstykkelse som kommer av slitte produksjonsformer og billig produksjon.

Visste du at en form koster ca 4 millioner kroner, og at formen har en begrenset levetid.

Glassbyggesteinens egenskaper
Glasset skal normalt være 10mm tykke, men med slitte former kan glasstykkelsen variere mellom 10mm og 5mm. Dette er det ikke mulig å oppdage da det er på innsiden av steinene. Resultat er ofte at stein sprekker, spesielt ved temperatursvingninger. MÅ ALDRI BRUKES UTENDØRS!

Det viser seg også at sammenlimningen ofte er ujevn, det vil påvirke bygging med plastlister. Glassbyggestein med god kvalitet har en jevnere og dypere overflate. Dette gjør så at listene ligger stabilt og helt rett nede i
sporet på steinen. Husk at 1mm skjevhet pr stein blir 10mm på en vegg på 2 meter. Dette kan du kontrollere på følgende måte.

Plasser en glassbyggestein på for eksempel et bord. Sjekk mellomrommet der den hvite lakken er. Sømmen i midten skal være utgående, og de lakkerte flatene skal følge bordet parallelt. På visse glassbyggestein kan denne overflaten ligge helt ned til bordet, noe som gjør det svært vanskelig å bygge en vegg med denne steinen.

Visse produsenter har valgt å produsere glassbyggestein med en tynnere overflate bevisst. På denne måten sparer produsenten litt råstoff på hver stein. Når man så produserer mange millioner stein pr.år, er besparelsen stor. Resultatet er at steinene har problemer med termiske og mekaniske påkjenninger. Man kan kontrollere dette ved å veie glassbyggesteinen. En glassbyggestein format 19 x 19 x 8, veier normalt ca 2,5 kilo. En glassbyggestein av dårlig kvalitet kan veie under 1,9 kilo! Besparelsen i glassmasse……ca 30%!

En glassbyggestein format 19 x 19 x 8, veier normalt ca 2,5 kilo. En glassbyggestein av dårlig kvalitet kan veie under 1,9 kilo!

Glassets kvalitet
Ikke i noen deler av verden finnes det bedre egnet sand til produksjon av glass og krystall enn i Europa, og da spesielt i Tjekkia bohemia området. Der henter både Solaris og Vitrablok sitt hovedbaseprodukt.

Vi vet, og har også erfart at det er store forskjeller på en glassbyggesteins overflate samt steinens kvaliteter når vi snakker om glassbyggesteins levetid.

Men glass brytes vel ikke ned? Nei i hovedsak ikke, men når man i produksjonen av glassbyggestein andre steder i verden ikke klarer å fremskaffe de samme råvarene som oss i Europa hva gjør man da?
Jo, man tilsetter kjemikalier for å oppnå den samme klarheten i glasset. På sikt brytes disse ned, av alkalier, såpe, forurensning og uv-stråling. Overflaten brytes ned og vi får en glassbyggestein med en overflate som blir grå og “skitten”  Den er ikke mulig å vaske ren igjen. Produktet mister sin egenskap.

Vi tar igjen for oss den hvite lakken som omrammer glassbyggesteinen. Du lurer kanskje på hvorfor den er der? Først og fremst lakkerer man fordi at ikke mørtel/armering eller plastlistene skal synes igjennom. Ved for
eksempel bygging med mørtel/armering ville veggen blitt ganske mørk og trist uten denne lakken. Det er ikke lett å finne lakk som sitter godt på en glass glassoverflate, som skal tåle fukt, uv-stråling og påkjenninger ved bygging. Lakken skal være like fin og hvit om 10 år, det er den sjelden når lakken allerede før bruk  ganske enkelt kan skrapes av. Når den i tillegg ikke er vannfast, kan vi bare se for oss problemet med at steinene løsner i veggen. Det er jo nettopp lakken som holder glass og mørtel/plastlister sammen! Og det skjer!

Mange spør seg jo hvorfor man da kan selge slike kvaliteter. Det finnes ingen krav i Norge til kvalitet på glassbyggestein. Vi jobber hardt for at det skal komme, og i mellomtiden kan vi bare fortsette å informere våre
kunder og sluttbrukere. De negative aspektene vil først komme til syne senere, og da er det for sent. Vi er redd et flott byggprodukt som glassbyggestein i virkeligheten vil få negativ omtale som et lite anvendelig produkt med kort levetid.

Be alltid om dokumentsjon på produktet når du skal kjøpe glassbyggestein!

Betydningen av standardisering for sluttbrukere og montører

De europeiske reguleringer som styrer produksjon, montering, import og markedsføring av disse produktene er allerede gjeldende. Et sett med data som er nyttige for å identifisere produsent, opprinnelsesland, type, klasse, form, dimensjoner, osv., skal allerede oppgis på emballasjen.

Et eksempel er standarden EN 1051-1 (i Italia UNI EN 1051-1, Tyskland DIN EN 1051-1 osv.) der maksimum størrelsesavvik, formparametre, så vel som klassene de ulike typene av glassbyggestein for vegger og gulv hører innunder, defineres.

Det er VESENTLIG å merke seg at standarden definerer/inndeler glassbyggesteinene i tre ulike klasser (3 kvalitetsnivåer). Disse klassene (klasse 1, klasse 2 og klasse 3) er definert på grunnlag av maksimum størrelsesavvik tillatt for glassbyggesteiner (opp til maksimum 1 mm, fra 1 mm til maksimum 1,5 mm og over 1,5 mm opp til maksimum 2 mm avvik i forhold til nominell størrelse). SEVES, som er verdensledende og spesialist i glassbyggesteinsektoren, har alltid utmerket seg i forhold til andre produsenter som driver marginalt i dette markedet, takket være den høye kvaliteten på sine produkter. SEVES Group fabrikkene var de første i verden som fikk ISO sertifisering, da de alltid har operert med strengere kvalitetskriterier enn de som har vært fastsatt i nasjonale standarder.

Alle glassbyggesteinene SEVES produserer tilhører klasse 1!

Hvorfor er det viktig hvilken klasse du tilhører?

Det må bemerkes at når man bygger med glassbyggestein, er monteringsfasen svært kritisk, og den påvirker både kvaliteten på det ferdige produktet og hastigheten på gjennomføringen av monteringsarbeidet. Når det gjelder “tørrmontering” (tre- og metallstrukturer) kan selv den minste variasjon eller avvik ødelegge det endelige resultatet. Monteringskostnadene er også en relevant faktor, og disse vil følgelig påvirke den totale verdien på arbeidet som skal utføres. Det er derfor den overlegne kvaliteten på glassbyggesteinene, med nøyaktig høyde og størrelse, vil gi rom for state-of-art-produkter (vegger, prefabrikkerte paneler osv.), og på denne måten også redusere monteringskostnadene.