1. Det skal alltid benyttes spesielle transparente mellomleggslister (QS lister for LED lys)
 2. Må man skjøte flere QS lister, må man tre LED remsene gjennom alle lister før man bygger. Det vil ikke være mulig å tre gjennom etter bygging.
 3. Tenk på hvor du limer. Ikke legg lim strengen over der du skal føre LED remsene. Det vil begrense lysets virkning.
 4. LED remsene lyser på begge sider, men mest på den siden dioden ligger åpen. Tenk på hvilken retning du vil ha mest lys.
 5. Test at alle lysremser virker, før du skjuler ledninger/LED remser. Hvis noen LED remser ikke virker, snu kontaktoren på LED remsen. Om ingen virker, snu om på polene på trafoen. Det kan også være dårlig kontakt på innføringen av kontaktoren prøv da å tre ledningen inn på ny.
 6. Spenningen skal ikke tilkobles under monteringen, men test at alle lyser før man skjuler ledningsnettet/LED remser
 7. LED lysene må ikke knekkes eller bøyes slik at brudd oppstår.
 8. LED lysene må kun kappes på angitte steder, se hvit stripe på tvers av LED remsene. Er det kappet feil, må den delen av LED remsen anses som usikker. Den skal ikke benyttes.
 9. ADVARSEL! Spenning må frakobles før kapping utføres. Dette for å forhindre skade på liv og helse.
 10. Kontroller at alle deler som kobles sammen har den samme og riktige påstemplet driftspenning
 11. Ved sammenkobling av flere separate lengder, må de påses at skjøter er fagmessig utført.
 12. For å forhindre brannfare, må ikke utstyret benyttes hvis deler as isolasjonen er skadet.
 13. Sørg for å bruke krympehetter på koblinger for å unngå kortsluttning ved montering i fuktige rom.
 14. Montering av trafo, skal kun utføres av autorisert personell.