tremcopl400 quicktechsystems
Tremco PL400 KonstruksjonslimPL400 Konstruksjonslim er et luftherdende løsemiddelbasert konstruksjonslim. Limet kan brukes både ute og inne, og fester på de fleste materialer, inkludert kalde, fuktige og oljete flater. Vannbestandig og frostsikker Quicktech Systems KonstruksjonslimDette er vårt privat label lim, med de samme egenskaper som PL400 Har gjennomgått alle våre tester, og er godkjent til bruk av glassbyggestein
felter.

 

Viktig informasjon til sluttbruker

Vi mottar svært sjelden reklamasjoner i forbindelse med bruk av glassbyggestein. Likevel vil vi informere om noen viktige prinsipper.

Ved befaring har vi ved disse tilfellene stort sett alltid registrert at feilen enten skyldes en konstruksjonsfeil, d.v.s. at systemet ikke er montert i henhold til beskrivelsen, eller at kunden har byttet ut komponenter i Systemet feks. konstruksjonslimet.

Profix systemet er testet hos LGA i Tyskland, vi kan på bakrunn av dette garantere at systemet holder de krav som slike konstruksjoner krever. Våre konstruksjoner har gjennomgått omfattende krasj og trykktester.

Vi forhandler et komplett system der det enkelte komponent i systemet er spesielt tilpasset de øvrige komponentene, av denne grunn er det viktig at man presiserer betydningen av dette overfor sluttbruker.

Herved varsler vi om at vi for fremtiden kun vil akseptere reklamasjoner hvor kunden har brukt SEVES glassbyggerstein sammen med Quicktech profiler og Quicktech lim eller PL 400. Det er videre en forutsetning for reklamasjonsansvar at konstruksjonen er forskriftsmessig oppført. Feil i konstruksjonen/oppbygging innebærer automatisk at leverandør fritas for ansvar så sant konstruksjonsfeilen har forårsaket skader på de leverte produkter.

På bakgrunn av ovennevnte er det særdeles viktig at dere, som sluttbrukere kun benytter Quicktech System, i kombinasjon med Seves glassbyggestein.

Det er videre viktig at sluttbruker setter seg inn i grunnprinsippene for bygging. Innhenter monteringsanvisning slik at sluttbruker har best mulig forutsetning for å oppføre en forskriftsmessig og sikker konstruksjon.

Alternativt kontakter butikk eller importør, for mer informasjon angående bygging med glassbyggestein.

QS byggsystem kan benyttes for vegger både ute og inne. Husk at Glassbyggestein vegger skal monteres slik at de har ”bevegelsesfrihet” Og skal ikke monteres som en del av andre konstruksjoner.

Utvendige vegger som monteres på regnutsatte steder, skal fuges med fug som er klassifisert CG2 NS-EN 13888. Fugen skal ikke blandes med vann men iblandes 100% Surfapro C. Da får man en 100% varig tett glassbyggesteinvegg, som ikke trekker vann gjennom fugene.

Er dere usikre på hvordan dere skal montere, spør før dere bygger.

Alle våre systemer er laget for selvbygging, men er du allikevel usikker anbefaler vi at du tar kontakt med en forhandler eller direkte med Proffer Glass Engros AS.

 

Eksempel på bygging med lister å lim som vindu, over 2 m2.

liming