energyblock

Energy block er en glassbyggestein som produseres med et lag 4 mm energiglass i midten på steinen. I kombinasjon med argon gass, oppnår man en u-verdi på 1,4 bygget med Basic stein og 1,5 bygget med designstein. Dette er en klar forbedring i forhold til vanlig glassbyggestein, som oppnår u-verdi 2,9 bygget med lister og lim. Som murt konstruksjon med 10 mm fuge u-verdi 3,2

Energy block kan bestilles i hvilket som helst mønster eller farge innenfor design- og produktspekter i steiner beregnet for utendørs bruk.

Ved bruk av Energy block unngås problematikken med ising/duggproblemer på innsiden av glass-byggesteinvegger. Vi anbefaler alle å bruke Energy block ved montering av glassbyggestein i utvendige fasader.

Oppgitte U-verdier er konstruksjoner bygget med 10 mm fuge i mørtelkonstruksjon. Det forventes bedre U-verdier ved bruk av lister og lim, men det er ennå ikke dokumentert.